یادگیر ی ماشین با پایتون 

یادگیری ماشین

یادگیر ی ماشین با پایتون 

مثال یادگیری ماشین در ایران سایت دیجیکالا است. وقتی در دیجی کالا یک موضوع مشخص را سرچ می‌­کنید، از دفعات بعد که وارد سایت می‌­شوید، اجناس مرتبط با آن سرچ را بیشتر به شما نشان می­‌دهد. سیستم این کار را بر اساس دیتای ذخیره شده از طرف شما انجام می‌­دهد و در واقع از رفتار شما یاد می‌­گیرد تا طبق ترجیحات و نیاز شما رفتار کند. این همان معجزه یادگیری ماشین است.

با رشد و گستردهتر شدن روزافزون جامعه ی کاربری زبان پایتون،بستر مناسبی برای فعالیتهای یادگیری ماشین فراهم شده است. کتابخانههای کاربردی فراوان و سهولت یادگیری پایتون،باعث محبوبیت این زبان در بین عالقه مندان به یادگیری ماشین شده است

TensorFlow چیست؟

محبوبتری ن کتابخانهی یادگیری عمیق است که توسط گوگل ساخته شده است. این کتابخانه، یک چارچوب محاسباتی است که برای بیان الگوریتمهایی استفاده می شود که شامل چندین عملیات تنسور هستند.

Scikit-Learnچیست؟

یک کتابخانهی یادگیر ی ماشین برای پایتون است که برای کار با کتابخانههای عددی مانند SciPy و NumPy استفاده می شود.

PyTorch چیست؟

این کتابخانه می تواند نمودارهای محاسبه پویا را در حین حرکت، مدیریت  کند. همچنین استفاده از API را آسان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید