دسته: ماشین لرنینگ

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • 1 Sec Read
  • 0 Comments
  • 09 مهر, 1400

یادگیر ی ماشین با پایتون 

یادگیر ی ماشین با پایتون  مثال یادگیری ماشین در ایران سایت دیجیکالا است. وقتی در دیجی کالا یک موضوع مشخص…

  • 4 Secs Read
  • 0 Comments
  • 09 مهر, 1400

تحلیل دادهها با پایتون

تحلیل دادهها با پایتون ،Bokeh ،Seaborn ،Pandas ،Numpy کتابخانه هایSciPy و Matplotlib برای تحلیل دادهها مناسب هستند. این کتابخانه ها…

دلیل بازگشت وجه

X