ساخت برنامه های دسکتاپ با پایتون

ساخت برنامه های دسکتاپ با پایتون

 کتابخانه های پایتون  برای ساخت برنامه های مبتنی بر دسکتاپ بسیار مناسب هستند.

Tkinter چیست؟

Tkinter یک کتابخانهی منبع باز است و به شما امکان می دهد با استفاده از پایتون، برنامه های GUI دسکتاپ را توسعه دهید.یادگیر ی Tkinter ساده است و به شما یک رابط گرافیک ی ارائه می دهد. یادگیر ی Tkinter حدود ۱ هفته طول خواهد کشید.

PyQT چیست؟
PyQt یکی از قدرتمندتر ین کتابخانه های رابط کاربر ی مالتی پلتفرم متعلق به نوکیا است. این کتابخانه، برنامه نو یسی پایتون و کتابخانهی Qt را ترکیب می کند و می تواند برای طراحی رابطهای گرافیکی کاربر برای یک برنامه ی دسکتاپ مورد استفاده قرار گیرد.

Kivy چیست؟

این کتابخانه می تواند برای ایجاد برنامه های دسکتاپ مورد استفاده قرار گیرد همچنین از سیستم عاملهایی مانند Android ،iOS ،Linux و Pi Raspberry پشتیبانی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید