تحلیل دادهها با پایتون

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
  • آواتار کاربرآرزو محمدزادگان
  • 09 مهر, 1400
  • 0 Comments
  • 4 Secs Read

تحلیل دادهها با پایتون

تحلیل دادهها با پایتون

،Bokeh ،Seaborn ،Pandas ،Numpy کتابخانه هایSciPy و Matplotlib برای تحلیل دادهها مناسب هستند.
این کتابخانه ها برای کسانی که م  خواهند تحلیلگر داده یادانشمند داده شوند، مفید هستند. یادگیر ی Numpy یاPandas حدود ۱ هفته طول خواهد کشید.

Numpy چیست؟

یک پکیج پردازش آرایه است و شی آرا یه با کارایی بالا را ارائه می دهد. این کتابخانه به طور گسترده برای محاسبات علمی با پایتون استفاده می شود و ویژگی های اساسی را فراهم می کند.

Pandas چیست؟

Pandas نیز ی ک کتابخانه منبع باز بس یار خوب است که برای تحلیل داده ها استفاده م ی شود. این کتابخانه، ساختارهای سطح باالی داده مانند (DataFrame )و ابزارهای متنوع ی ربرای تحلیل فراهم می کند. همچنین می تواند عملیات پیچیده را در چند دستور ترجمه کند. با استفاده از این کتابخانه،دستکار ی دادهها کار بسیار سادهتری  می شود. 

آواتار کاربر
آرزو محمدزادگان

مهندس برق ،برنامه نویس وب ، که عاشق اینترنت وکسب‌ وکار های دیجیتال است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه

X