مهارت در برنامه نویسی با زبان پایتون جز مشاغل پولساز جهان هست و البته هوش مصنوعی محبوبیت این مهارت رو بیشترثابت کرد.بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ فقط تمرکز کنید وهمه تجربه موفق دیگران رو بهبود ببخشید.من آرزو محمد زادگان مهندس برق الکترونیک و برنامه نویس و توسعه دهنده وب به همراه تیم لرن پایتون آماده ایم تا تجربه هایم رو در اختیارت بزاریم پس فقط تمرکز کن واز تجربه 15 ساله من استفاده کن و بهبود ببخش تا دنیای رو جای بهتری برای زندگی بسازیم