من از طریق اینستاگرام باخانم مهندس محمدزادگان آشنا شدم. شیوه بیان و انرژی ای که برای انتقال مفاهیم داشتن و دارن، نظرم رو جلب کرد.نصافا مجموعه فوق العاده کاملیه از همه جهت. مهمترین خصوصیت این مجموعه اینه که مدرس اون به این حوزه کاملا آشنایی داره و شیوه تدریسش حرف نداره.

دلیل بازگشت وجه